Fixshop logo
0
0 Kč
Zdílet

Right to repair: právo na opravu

Právo na opravu říká, že spotřebitel, který si zakoupí určitý produkt, má v případě jeho poškození právo uvést toto své zařízení pomocí servisu do původního stavu. Právo na opravu si získává stále větší pozornost, zejména v oblasti technologií. Zřejmě nejlepším příkladem je trh s mobilními zařízeními. Ten se vyvíjí raketovou rychlostí a i rok staré technologie, procesy či jednoduše způsoby, jakými jsou konstruovány jednotlivá zařízení, ztrácejí velmi rychle na své relevance. Podobně rychle se však mění i přístup výrobců k právu na opravu.

Right to repair: právo na opravu

Right to repair nebo právo na opravu je celosvětový problém

Proto se největší servisní společnosti v rámci evropské unie spojily a vytvořily hnutí Right to repair, kde žádají Evropskou unii o zajištění práva na opravu elektroniky.

Právo na opravu, je tu pro:

  • spotřebitele: aby jim byly zajištěny levnější opravy spotřebičů a nebyli nuceni kupovat stále nové a nové modely
  • servisní společnosti: aby věděli poskytnout svým zákazníkům opravy všech značek elektroniky (t.z. dostupné náhradní díly a Odemknuto spotřebiče ze strany výrobců před opravou)
  • pro naši planetu Zemi: elektro-odpad je nejrychleji narůstajícím odpadem, přičemž jediná cesta, jak proti tomuto nárůstu bojovat je možnost již zakoupené produkty opravovat

Platnost nového zákona

Evropská unie dala do platnosti usnesení, tzv. Právo na opravu elektrozařízení, s platností od 1. 3.2021. Bohužel, zatím se dotýká pouze výrobců televizorů, ledniček, myček nádobí či fénů. Výrobci těchto zařízení musí zajistit, aby se jejich produkty mohly opravovat během 10-ti let. Také v budoucnu budou elektro-spotřebiče označované nálepkou, jaká je předpokládaná životnost daného produktu.

Nová zařízení budou muset dodávat s manuálem pro servis a vyrábět s ohledem na možnou opravu a rozebrání běžnými nástroji.

Budoucnost práva na opravu

Servisní společnosti však stále nedosáhli to, o co bojují. Zatím se nový zákon nedotýká zrušení autorizovaných servisů a nevztahuje se na problematiku mobilních zařízení. Jediné, co zatím Evropská unie vyžaduje, je univerzální nabíječka pro všechny značky a modely mobilních zařízení.

Problematika je však v mnohem větším rozsahu. Jakmile si zákazník koupí spotřebič, měl by mít vlastnické právo, které mu přináší nejen možnost naložit se svým majetkem podle svých potřeb, ale i možnost opravit si ho v případě potřeby a to firmou, kterou si sám vybere.

Pokud by se zrušily autorizované servisy a software-ové zámky ze strany výrobců, pro spotřebitele by to znamenalo v konečném důsledku ušetření peněz za servis a rychlejší a dostupnější opravu. Nemluvě o zmenšení množství produkce elektro-odpadu, který vzniká při koupi nových a nových zařízení.

Elektro odpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě. Pouze 15-20% spotřebičů se recykluje!

Nevýhoda být autorizovaným servisem

Aby se služba dostal k originálním náhradním dílem, a to nejen k těm základním (u mobilů je to baterie a displej) či k oficiálním návodem a instrukcím k opravě jednotlivých závad, musí patřit do sítě autorizovaných servisů.

Takové servisy však mají hned několik nevýhod. Například u Apple platí, že autorizované servisy mohou opravovat pouze poškozené baterie nebo displeje. Jakákoliv jiná oprava není možná. Tyto servisy musí navíc odvádět i vysoké poplatky výrobci, což zvyšuje jejich ceny a činí jejich servis cenově nevýhodným.

Každý rok se vyprodukuje 53 milionů tun elektronického odpadu, což je ekvivalentní hmotnost elektroniky v množství 350 výletních lodí.

Proč bojovat za právo na opravu?

Zřejmě Nejzřetelnějším důvodem, proč usilovat o zachování práva na opravu, je ekonomičnost servisu zařízení. Jednotlivé náhradní díly stojí samozřejmě méně než nové zařízení a pro zákazníka je tedy zcela nelogické zahodit plně funkční mobil jen proto, že na něm přestal fungovat audio konektor. Zatímco výrobci by každou jednu opravu řešily nejraději nabídnutím nového zařízení, zdravý rozum tedy vybízí k přesnému opaku - zejména pokud vezmeme v úvahu, že množství oprav je se správným vybavením opravdu jednoduchou a rychlou záležitostí.

Právo na opravu však bojuje nejen za spotřebitele, ale i přírodu. Tzv. e-waste, čili odpad z elektroniky je jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí. Právě servis a možnost výměny jednotlivých dílů (spíše než celého zařízení) by však tento problém mohli alespoň z části vyřešit. Momentální přístup mnoha výrobců však nutí spotřebitele, aby před opravou často stále velmi funkčního a schopného zařízení, dali přednost koupi nového kusu. Výsledkem je pak stále větší množství odpadu, který ohrožuje naši přírodu a tedy i nás samotných.

Co může udělat každý z nás?

Postoj výrobců mohou v konečném důsledku změnit pouze spotřebitelé. Měly by dát jasně najevo, že nemají zájem o neustálé nakupování nových zařízení a budou si i nadále vymáhat své právo na opravu. Jen tak se dokáže upozornit příslušných orgánů i na tuto, často ignorovanou, problematiku a vynutit si tak změnu v chování velkých společností, které momentálně hledí pouze na svůj zisk.

Více informací o Právě na opravu naleznete zde:

Zdílet

Zelená cesta (Going Green)

Neustále zlepšujeme naši uhlíkovou stopu, abychom chránili naši planetu. Přečtěte si více o tom, jak přizpůsobujeme naše procesy, abychom snížili naši stopu.

Více informací