Fixshop logo
0
0 Kč

Vyberte zařízení

Reset

Technická obtížnost

Středně náročné

Doba trvání procedury

30 minut - 2 hodiny

Počet kroků v tutoriálu

15

Tento návod vás provede výměnou baterie pro iPhone 7, která vašemu telefonu vrátí výdrž nového kusu.

Abychom předešli poškození displejových kabelů, tento návod vás instruuje k vyjmutí zobrazovací části ze zařízení. Pokud ale chcete podstoupit toto riziko, můžete tuto část přeskočit a vrhnout se rovnou na výměnu baterie.

Pro optimální funkčnost po výměně baterie novou baterii nakalibrujte: vybijte ji pod 10% a znovu nabijte nerušeně na 100%.

Otevřením iPhone 7 narušíte voděodolnou ochranu pod displejem. Pokud ji nenahradíte, vaše zařízení bude fungovat, ale už nebude voděodolné.

Náhradní díly pro iPhone 7 v nabídce na našem e-shopu v sekci náhradní díly. V případě že máte zájem o servis iPhone 7 navštivte některou z našich poboček a opravu vám zajistíme na počkání.

Krok 1
Šrouby Pentalobe

 Před zahájením vybijte iPhone pod 25%. Pokud byste porušili nabitou baterii, hrozí riziko požáru, či výbuchu.

Vypněte váš iPhone.

  Otevřením iPhone 7 narušíte voděodolnou ochranu pod displejem. Pokud ji nenahradíte, vaše zařízení bude fungovat, ale už nebude voděodolné.

Odšroubujte 2 3,4 mm pentalobe šrouby na spodku vašeho iPhone.

Krok 2
Přísavka

  Nahřátí umožní uvolnit vrstvu lepidla, kterou je displej přilepený, což umožní otevírat ho snadněji.

Fénem nahřejte spodní hranu zařízení cca 1 minutu. To uvolní lepidlo, které se tam nachází.

Přilepte přísavku na spodní polovinu displeje, těsně nad home button.

  Ujistěte se, že přísavka nepřekrývá home button, což by mohlo způsobovat vzniknutí vzduchové bubliny.

Krok 3
Otevření zařízení 1.

Zatáhněte přísavku a vytvořte malou mezeru mezi displejem a zadním krytem.

Vložte do mezery plochý okraj nástroje spudger.

 Vodotěsné lepidlo, které drží displej na místě, je velmi silné a vytvoření této mezírky vyžaduje značnou dávku síly. Pokud je to nutné, pohybem nahoru-dolů displej uvolněte, abyste vytvořili dostatečný prostor pro spudger.

Zatáhněte přísavku a vytvořte malou mezeru mezi displejem a zadním krytem.

Krok 4
Otevření zařízení 2.

Spudgerom přejděte až na levou stranu iPhone, pohybem zdola nahoru směrem k tlačítkům hlasitosti.

  Nepřecházejte až na horní stranu displeje, mohli byste poškodit plastové klipy, které drží displej.

Přejděte na pravou stranu zařízení a podobným pohybem jako dosud displej oddělujte od krytu.

Přísavkou zvedněte displej a otvoru iPhone.

 Nezvedejte displej do více než 10 ° úhlu, jelikož stále je tato část s krytem spojena tenkými plochými kabely, které by se mohly poškodit.

Odstraňte přísavku.

Krok 5
Otevření zařízení 3.

Do mezery na horní straně zařízení vložte "trsátko" a narušte ním zbylou vrstvu lepidla.

   Dávejte pozor, abyste nepoškodili plastové klipy na hraně telefonu.

Jemně zatáhněte za otevřený displej směrem dolů, abyste jej vycvakli z plastových klipů na vrchu zařízení.

iPhone otevřete vykloněním displeje doprava, podobně jako otevíráte knihu.

 Ještě nezkoušejte zcela oddělit displejovou část, displej je stále propojen křehkými kabely.

Krok 6
Odpojení baterky

Vyjměte čtyři Y000 šrouby upevňující spodní kryt konektorů:

(červená) Tři 1,2 mm šrouby

(Oranžová) 2,4 mm šroub

  Ujistěte se, že i při zpětném skládání použijete správně šrouby na správných místech. Jedině tak zabráníte poškození zařízení.

Odstraňte kryt spodních konektorů.

Krok 7
Odpojení konektoru baterky

Použijte špičku nástroje spudger a zvedněte konektor baterie z jeho místa na základní desce.

  Propojovací kabel vyhněte mimo zařízení, abyste zabránili elektrickému kontaktu s jeho jinými částmi.

Krok 8
Displejová část

  Zatímco budete pokračovat, ujistěte se, že baterka byla odpojena.

Použijte spudger nebo nehet a odpojte spodní konektory displeje tažením nahoru ze základní desky.

 Když budete kabely připojovat zpět, zatlačte v jejich okrajích dokud neuslyšíte cvaknutí. Nemačkejte je však ve středu, protože jejich to může natrvalo poškodit. Pokud na displeji uvidíte bílé čáry nebo nebude reagovat, ujistěte se, že je tento kabel připojen správně.

Krok 9
Odstranění konektoru krytu předního panelu

Vyjměte dva 1,3 mm Philips šrouby, které drží na místě kryt konektoru předního panelu. Kryt odstraňte. Panel odpojte z jeho místa na základní desce a vyjměte z telefonu.

 I tento konektor by měl být znovu připájený po stranách, abyste zamezili jeho poškození.

Oddělte displejovou část.

Krok 10
Mřížka barometru

Vyjměte dva 1,9 mm Philips šrouby upevňující mřížku barometru na zadním krytu. Mřížku vyjměte ze zařízení.

Krok 11
Taptic Engine

Použijte plochý konec nástroje spudger a odpojte Taptic Engine od základní desky.

 

Odšroubujte tři 1,6 mm Philips šrouby upevňující Taptic Engine na místě.

Vyberte Taptic Engine ze zařízení.

Krok 12
Baterie

Pinzetou s tenkými konci najděte a vytáhněte konce obou pásek, které přilepují baterku k zadnímu krytu.

Krok 13
Odstranění pásek

  Pásky při vytahování držte rovně a zamezte jejich pokroucení. Pokud se přilepí o něco nebo o sebe navzájem, pravděpodobně se přetrhnou.

Zatáhněte za konce lepicích pásek prsty a po jedné jejich vytahujte zpod baterky směrem ke spodku iPhone.

Táhněte pomalu a rovnoměrně, zatímco pásky nevyjdou zpod baterky úplně. Táhněte v maximálně 60 ° úhlu či méně.

  Páska se zvykne vracet do své původní délky. Pokud se vám vyklouzne, chyťte si ji a v tažení pokračujte.

Při vytahování druhé pásky si baterii přidržte, aby pod napětím ze zařízení nevyskočila..

Pokud se vám podařilo odstranit obě pásky, přeskočte další krok.

Krok 14
Pokud se pásky nepodaří odstranit...

Fénem jemně nahřejte zadní část krytu pod baterií.

  Přehřátí iPhonu může způsobit požár baterie.

Po nahřátí tenkou plastovou kartičku pomalu vsuňte pod baterii a jemně přerušte zbývající lepidlo, aby šla baterie vytáhnout.

  Netlačte násilím a nevsunujte kartu v oblasti tlačítek hlasitosti, mohli byste poškodit kabel, který je spojuje se základní deskou. Kartu držte co nejvíce naplocho, abyste baterii nezlomili.

Krok 15
Odstranění baterie

Vyjměte baterii z telefonu. Na novou baterii nalepte nové oboustranné lepící pásky a zpětným procesem ji nainstalujte do telefonu a připojte.

Zelená cesta (Going Green)

Neustále zlepšujeme naši uhlíkovou stopu, abychom chránili naši planetu. Přečtěte si více o tom, jak přizpůsobujeme naše procesy, abychom snížili naši stopu.

Více informací