Fixshop logo
0
0 Kč

Vyberte zařízení

Reset

Výměna LCD displeje iPhone 8 Plus

Přidáno 06.09.2021

Technická obtížnost

Stredne náročné

Doba trvání procedury

90 minút

Počet kroků v tutoriálu

23

Pokud je obrazovka vašeho iPhone 8 Plus prasklá, nereaguje na dotyk nebo nezobrazuje obraz, když je telefon zapnutý, tak pomocí této příručky si umíte vyměnit displej svépomocí.

Poznámka: Funkce True Tone je po výměně obrazovky deaktivována, a to i při použití původní obrazovky Apple. Váš iPhone může navíc dočasně zobrazovat varování o "pravosti" displeje.

Krok 1
Odmontování pentalobe šroubů

Odmontování pentalobe šroubů

Před zahájením je třeba vybít iPhone pod 25% protože nabitá Li-ion baterie se může vznítit nebo explodovat při náhodném prořezání.

 • Vypněte iPhone
 • Na dolním okraji iPhone-u odšroubujte dvě 3,5 mm dlouhé pentalobové šrouby pomocí šroubováku Pentalobe (Ph0001.2)

Otevřením iPhone-u se poruší jeho vodotěsné těsnění, proto před zahájením tohoto kroku mějte připravené náhradní těsnění. Bez nového těsnění nebude Váš iPhone odolný vůči prachu a vodě.

 

Krok 2
Přelepte všechny praskliny páskou

 • Na displej iPhone-u nalepte balicí pásku, dokud nebude zakryt celý displej.
 • Takto zůstanou skleněné střepy zalepeny a zajistí se strukturální integrita při zvedání displeje.

Noste ochranné brýle, abyste si chránili oči před jakýmkoliv sklem, které se během opravy bude otřásat.

Krok 3
Otevírání 1

Otevírání 1

Zahřátí spodní hrany iPhone-u pomáhá změkčit lepidlo chránící displej a usnadňuje jeho otevření.

 • Pomocí fénu nebo horkovzdušné pistole zahřejte spodní okraj iPhone-u cca 3 minuty, aby teplota dosáhla cca 80 ° C.
 • Nedávejte iPhone do mikrovlnky !!!

Krok 4
Otevírání 2

Otevírání 2

 • Umístěte přísavky do blízkosti spodního okraje iPhone-u, jednu zepředu a druhou zezadu a opatrně zatlačte na místo.
 • Držte bezpečně svůj iPhone a jemnou silou oddělte přísavkami obrazovku od zadní části telefonu.
 • Po oddělení displeje cca 3mm od zadní strany vložte do mezery kartičku Fixservis.

Lepidlo, které drží displej na místě je velmi silné, vytvoření této počáteční mezery proto vyžaduje použití značné síly. Při potížích opět zahřívejte spodní okraj a opatrně posunujte obrazovku opakovaně nahoru a dolů, abyste oslabily lepidlo, dokud nevytvoříte mezeru na vložení kartičky Fixservis.

 

Krok 5
Otevírání 3

Otevírání 3
 • Posouvejte kartičku Fixservis kolem levého dolního rohu a po levém okraji směrem nahoru, čímž uvolňujete lepidlo držící displej.
 • Totéž opakujte kolem pravého volného rohu a po pravou okraji směrem nahoru.

Nezasouvejte kartičku příliš hluboko, abyste nepoškodili vnitřní komponenty iPhone-u.

Krok 6
Otevírání 4

Otevírání 4

 • Po úspěšném uvolnění lepidla z okrajů můžete odmontujte přísavky.
 • Otevřete iPhone otočením displeje z levé strany.
 • Doporučujeme si podepřít displej, abyste neodtrhli plochý kablík, který drží displej ze základní deskou.

Zatím se nepokoušejte displej zcela oddělit, protože několik křehkých plochých kabelů ho stále připojuje k logické desce iPhone-u.

Krok 7
Odmontování držáku kabelu displeje

Odmontování držáku kabelu displeje
 • Vyjměte čtyři šrouby Phillips (JIS) pomocí skturkovača Pentalobe upevňující spodní držák kabelu displeje k základní desce v následujících délkách:
 • dva 1,3 mm šrouby
 • jeden 1,4 mm šroub
 • jeden 2,7 mm šroub

Během celé opravy sledujte každý šroub a ujistěte se, že se vrací přesně tam, odkud pochází, aby nedošlo k poškození vašeho iPhone-u.

 

 

Krok 8
Odmontování držáku sestavy snímače

Odmontování držáku sestavy snímače
Odmontování držáku sestavy snímače #1
Odmontování držáku sestavy snímače #2
 • Odšroubujte pomocí šroubováku Pentalobe dva šrouby upevňující držák přes konektor sestavy snímače předního panelu:
 • jeden 1,0 mm šroub
 • jeden 1,2 mm šroub
 • Následně držák odstraňte

Krok 9
Odpojení baterie

Odpojení baterie
Odpojení baterie #1
Odpojení baterie #2
 • Pomocí funkce Spudger odpojte konektor baterie ze základní desky.
 • Kabel konektoru mírně ohněte, abyste zabránili náhodnému kontaktu se zásuvkou a napájení telefonu během opravy.

Krok 10
Odpojení displeje

Odpojení displeje
 • Pomocí funkce Spudger odpojte velký spodní konektor displeje tak, že ho vytáhnete přímo z objímky.

Krok 11
Odpojení displeje 2

Odpojení displeje 2
 • Odpojte druhý spodní konektor kabelu displeje, přímo za tím, který jste odpojili v předchozím kroku.

Krok 12
Odpojení displeje 3

Odpojení displeje 3
 • Pomocí funkce Spudger odpojte konektor sestavy snímače vpravo horním rohu.
 • Následně demontujte displej.

Krok 13
Odmontování držáku k snímači home / Touch ID

Odmontování držáku k snímači home / Touch ID
 • Vyjměte čtyři šrouby pomocí funkce Pentalobe (Y) připevňující držák k čidlu home / Touch ID:
 • jeden 1,2 mm šroub
 • tři 1,3 mm šrouby

Během celé opravy sledujte každý šroub a ujistěte se, že se vrací přesně tam, odkud pochází, aby nedošlo k poškození vašeho iPhone-u.

Krok 14
Odstranění držáku k snímači home / Touch ID

Odstranění držáku k snímači home / Touch ID
 • Odstraňte držák, který upevňuje home / Touch ID senzor.

Krok 15
Odpojení konektoru k home tlačítka

Odpojení konektoru k home tlačítka
 • Pomocí Spudgera odpojte konektor kabelu home tlačítka.

Krok 16
Odmontování reproduktoru sláchadla

Odmontování reproduktoru sláchadla
 • Pomocí funkce Pentalobe odšroubujte pět šroubů Phillips upevňujících držák reproduktoru sluchátka:
 • dvě 1,8 mm šrouby
 • jeden 2,3 mm šroub 
 • jeden 2,4 mm šroub
 • jeden 2,8 mm šroub

Krok 17
Odstranění držáku reproduktoru sluchátka

Odstranění držáku reproduktoru sluchátka
 • Odstraňte držák reproduktoru sluchátka.

Krok 18
Vybrání reproduktoru sluchátka

Vybrání reproduktoru sluchátka
 • Vyberte reproduktor sluchátka.

Krok 19
Nahřátí předního kabelu kamery a snímače

Nahřátí předního kabelu kamery a snímače
 • Pomocí fénu nebo horkovzdušné pistole nahřejte horní část displeje asi na minutu, abyste změkčili lepidlo upevňující senzory.

Krok 20
Odlepení předního kabelu kamery a snímače

Odlepení předního kabelu kamery a snímače
Odlepení předního kabelu kamery a snímače #1
Odlepení předního kabelu kamery a snímače #2
Odlepení předního kabelu kamery a snímače #3
 • Pomocí funkce Spudger opatrně odlepte ohebný kabel
 • Následně jej odstraňte

Krok 21
Odpojení kabelu k home / Touch ID tlačítka

Odpojení kabelu k home / Touch ID tlačítka
 • Pomocí funkce Spudger jemně oddělte lepidlo, které drží kabel senzoru home / Touch ID na zadní straně panelu displeje a odpojte jej.

Krok 22
Vyjmutí tlačítka home / Touch ID

Vyjmutí tlačítka home / Touch ID
 • Vyberte tlačítko snímače home / touch ID zvednutím přes přední stranu displeje.

Krok 23
Namontujte nový LCD displej

 

 • Na nový LCD displej namontujte sestavu reproduktoru + předního snímače včetně home / touch ID tlačítka.

Při reinstalaci postupujte podle tohoto návodu v opačném pořadí.

 

 

Zelená cesta (Going Green)

Neustále zlepšujeme naši uhlíkovou stopu, abychom chránili naši planetu. Přečtěte si více o tom, jak přizpůsobujeme naše procesy, abychom snížili naši stopu.

Více informací